Over F-KWadraat

Sinds de start van het bedrijf is Thea Kaper-Westerhof medevennoot van F-KWadraat. In mei 1999 is Anita Westerhof in dienst gekomen. En sinds 1 januari 2012 wordt Bert Oosterhuis ingehuurd. Het team van F-KWadraat bestaat momenteel uit vier personen. Even voorstellen:

René Kaper
René heeft zijn fiscale opleiding geheel gevolgd bij de opleidingsinstituten van de belastingdienst. In de jaren 1986 tot en met 1991 is hij middels een tweetal fulltime opleidingen met een sterk praktijkgericht karakter opgeleid tot een fiscaal professional. Na deze opleiding is René ruim 6 jaar werkzaam geweest bij de belastingdienst.

René is binnen F-KWadraat verantwoordelijk voor:
- advisering van cliënten op fiscaaljuridisch terrein,
- opstellen (jaar-)rapportages,
- opstellen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting,
- opstellen (liquiditeits)begrotingen,
- klankbordfunctie tijdens 'stap uit de waan van de dag sessies'.

Thea Kaper
Thea was Z-verpleegkundige. Zij heeft, ter voorbereiding op een carrière in de administratieve dienstverlening, de opleiding Praktijkdiploma boekhouden en de opleiding tot directiesecretaresse gevolgd.

Thea is binnen F-KWadraat verantwoordelijk voor:
- de verwerking van financiële administraties van klanten,
- de controle op de correcte verwerking van de administraties
- het opstellen en indienen van de aangiften omzetbelasting,
- de financiele administratie van F-KWadraat, waaronder het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Anita Westerhof
Anita Westerhof is sinds 1 mei 1999 in dienst bij F-KWadraat. Voor haar dienstbetrekking bij F-KWadraat heeft zij gewerkt bij de Rabobank. Binnen die organisatie heeft zij ervaring opgedaan met het financiële dienstenverkeer. Anita heeft een interne opleiding gevolgd voor het verzorgen van de loonadministraties en is momenteel bezig met de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie.

Anita is binnen F-KWadraat verantwoordelijk voor:
- loonadministraties,
- het opstellen en indienen van de aangiften loonheffingen,
- de verwerking van financiële administraties van klanten.

Bert Oosterhuis
Bert Oosterhuis en René Kaper waren in de jaren 1993 tot en met februari 1997 'brothers in arms' in dienst van de belastingdienst. Bert heeft eind november 2011 na een dienstverband van meer dan 30 jaar bij de belastingdienst ook besloten de belastingdienst te verlaten. Op 1 januari 2012 is hij zijn eigen administratie en belastingadviespraktijk gestart. Voorafgaand aan de overstap van de belastingdienst naar zelfstandig ondernemerschap heeft Bert als 'stagiair' in de maanden september tot en met december 2011 'het vak aan de andere kant van de tafel' geleerd bij F-KWadraat.

Bert is binnen F-KWadraat verantwoordelijk voor:
- het opstellen van jaarrekeningen,
- het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting,
- de verwerking van financiële administraties van klanten.