Stap uit de waan van de dag

Veel ondernemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor een meer of minder groot deel van de omzet en zijn werkzaam als 'meewerkend voorman'. Hun rol als 'baas' en eigenaar van de onderneming wordt vaak ingevuld in de hoedanigheid van het zijn van 'Manager'.

In de praktijk houdt dit 'Managen' in: Er op toezien dat het werk dat gedaan moet worden zo goed en efficiënt mogelijk gedaan wordt. Als gevolg van tijdsdruk wordt de rol als 'Leider' van de onderneming heel vaak overgeslagen. In onze ogen houdt 'Leiden' in: Het bepalen van de met de onderneming te bereiken doelen, rekening houdend met alle interne én externe factoren.

Het verschil tussen 'Management' en 'Leiderschap' wordt mooi zichtbaar in onderstaand voorbeeld. Management richt zich op de efficiency van het beklimmen van de ladder. Leiderschap bepaalt of de ladder wel tegen de juiste muur staat. Het belang is groot. Immers, wanneer de ladder niet tegen de juiste muur staat leidt iedere tree hoger op de ladder verder van het gestelde doel.

René Kaper neemt de ondernemer mee naar een plek buiten de eigen werkplek. En gaat met hem/haar in gesprek over Leiderschapsvragen en Managementvragen. Tijdens die gesprekken fungeert René als klankbord voor de ondernemer. Daarbij luistert hij naar wat er gezegd wordt en stelt de vragen die dat bij hem oproept. Met als doel uit te vinden welke antwoorden en oplossingen er zijn.

De ervaring heeft geleerd dat veel inzichten en eventuele oplossingen voor knelpunten binnen handbereik zijn. Hét grote probleem is discipline. Discipline om de gekozen oplossingen door te voeren binnen de organisatie en naar de geformuleerde doelstellingen te handelen. En vooral er naar te blijven handelen. Om dat zeker te stellen en om de effecten er van te bespreken kan er voor worden gekozen evaluatiebijeenkomsten te organiseren om de 2 á 3 maanden.

Stap ook uit de waan van de dag en neem contact op!
Stap uit de waan van de dag
“Leiderschap bepaalt of de ladder wel tegen de juiste muur staat”