Van verleden naar toekomst

De crisis is in 2011 in alle hevigheid losgebarsten. En algemeen wordt aangenomen dat de crisis in 2012 nog steviger gevoeld zal worden dan in 2011 het geval is geweest. Deze wetenschap vraagt om een weloverwogen plan van aanpak voor de toekomst.

Vragen als:

  • Waar liggen mijn kansen? En hoe kan ik die benutten?
  • Wat zijn de bedreigingen? Hoe kan ik die minimaliseren?

Maar ook:

  • Wat zijn de kosten van het proberen te benutten van de kansen? En wat zijn de financiele consequenties wanneer ze daadwerkelijk benut worden?
  • Wat zijn de financiele consequenties wanneer de bedreigingen daadwerkelijk effect hebben? En wat zijn de kosten van het minimaliseren van die bedreigingen?

René Kaper heeft in 2011 een financieel planningspakket geïnstalleerd en heeft zich middels het volgen van een cursus bekwaamd in het gebruik van dat pakket. Dit pakket is een fantastisch hulpmiddel voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Maar ook voor het in kaart brengen van de financiele consequenties van investeringen in nieuwe ontwikkelingen of plannen. Door verschillende scenario's uit te werken wordt inzichtelijk gemaakt wat het verwachte effect van een plan is op zowel het resultaat als de liquiditeit.

Bovendien biedt het pakket de mogelijkheid de gerealiseerde kosten en opbrengsten in te voeren. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de realiteit aansluit bij de prognose. Door dit regelmatig te doen en te rapporteren aan de klant kan de prognose bijtijds bij worden gesteld.

Ook een goede indicatie voor de toekomst? Neem contact op!
Van verleden naar toekomst
“In het verleden behaalde resultaten kunnen een indicatie geven voor de toekomst”