Waarom F-KWadraat

De wereld verandert in een hoog tempo. Ook in 'accountantsland' is er veel veranderd. Eén van de ontwikkelingen is internetboekhouden. F-KWadraat maakt sinds 2007 gebruik van iMuis online. Internetboekhoudingen zijn 24/7 beschikbaar. Dat betekent dat de ondernemer steeds kan beschikken over actuele cijfers. Door maandelijks ook de loonkosten en de afschrijvingen in te voeren hebben klanten een accuraat en actueel overzicht van de financiele stand van zaken binnen hun onderneming.

F-KWadraat is haar klanten behulpzaam bij het opstellen van begrotingen en liquiditeitsplanningen. Het opstellen van begrotingen is een prima hulpmiddel voor het opstellen van de financiele doelstellingen voor de onderneming. Het vergelijken van de gerealiseerde resultaten met de begrote resultaten stelt de ondernemer in staat te beoordelen of hij de financiele doelstellingen al dan niet kan halen en eventueel bij te sturen.

De liquiditeitsplanningen maken inzichtelijk wanneer een ondernemer te maken kan krijgen met een tekort. Dat stelt die ondernemer in staat tijdig met zijn/haar bank in gesprek te gaan voor het aanvragen van een (tijdelijke) verhoging van het krediet.

Ook fungeert F-KWadraat als klankbord bij zogenoemde 'Stap uit de waan van de dag sessies'.
Tijdens deze sessies wordt met de ondernemer gebrainstormd over de doelstellingen die hij/zij wil bereiken met haar onderneming.

Elders op onze website kunt u meer informatie vinden over deze vormen van dienstverlening.

Meer informatie over de Stap uit de waan van de dag sessies »

Waarom F-KWadraat